skip to Main Content

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij de school. Wij zijn namelijk als ouders en school gezamenlijk verantwoordelijk voor de (school) ontwikkeling van het kind. Daarom willen we graag met elkaar samenwerken. In de eerste plaats om samen op zoek te gaan naar het beste voor uw kind.

Daarnaast willen we ook graag dat de ouders betrokken zijn bij de school als geheel. Dat kan op vele manieren: denk aan het meevieren van de maandvieringen, hulp bij activiteiten of het meedenken over het beleid van de school.

Afdelingsraad

NoorderBasis is een vereniging met leden, die ingedeeld is in afdelingen rond iedere school. De leden van de afdeling kiezen een afdelingsraad, die meestal bestaat uit ouders. De afdelingsraad behartigt in opdracht van het bevoegd gezag (het centraal bestuur) een aantal taken, met name het bewaken van de gereformeerde identiteit. Ook denkt men om het wel en wee van het personeel.

De namen van de leden van de afdelingsraad kunt u opvragen bij de directie. U kunt contact opnemen via het mailadres van de schoolraad.

Medezeggenschapsraad

De school heeft ook een medezeggenschapsraad. Deze bestaat uit enkele ouders en enkele personeelsleden. De MR heeft als taak om advies of instemming te geven bij belangrijke beleidsvoornemens.

De namen van de leden van de MR-leden kunt u opvragen bij de directie. U kunt contact opnemen via het mailadres van de schoolraad.

Leerlingenraad

Op onze school Christal hebben we een leerlingenraad. Als je in de leerlingenraad zit, moet je de school eigenlijk een handje helpen. Je vraagt de kinderen uit je klas dan wat zij vinden wat nodig is voor de school. Als ze dan met een idee komen, kun je ervoor proberen te zorgen dat dat idee gebruikt wordt.

Sommige kinderen geven ideeën die voor verbetering zorgen. Bijvoorbeeld dat het fietsenhok gerepareerd moet worden en dat er gaas moet komen voor de pannakooi. Anderen stellen weer dingen voor zoals moestuintjes en een eindejaarsfeest. Wij kunnen dan dat eindejaarsfeest organiseren. We gaan er dan met de leerlingenraad (twee uit groep 6, 7 en 8) even voor zitten en kijken wat we kunnen doen. Ook proberen we aan ieders eisen te voldoen.

Zit je op Christal en heb je nog een leuk/helpend idee?

Meld dat dan even aan ons,

De leerlingenraad.

Back To Top