skip to Main Content

Ons onderwijs

Op basisschool Christal willen wij graag onderwijs geven, waar de kinderen nu en in de toekomst wat aan hebben. Naast kennis en vaardigheden, moeten ze ook leren om samen te werken, te spelen en te communiceren. Ieder op zijn / haar eigen niveau. In het heden en gericht op de toekomst. Ieder kind heeft van God zijn eigen gaven en talenten gekregen. Die willen we graag ontdekken, ontwikkelen en uitdagen.

ons onderwijs

Kanjertraining

De sociaal emotionele ontwikkeling vinden we belangrijk op onze school. Voor een goede cognitieve en persoonlijke ontwikkeling moeten kinderen zich veilig voelen. Ieder kind mag zich veilig, geborgen en gewaardeerd voelen. Elke week worden er lessen gegeven in de kanjertraining om zo de sociale vaardigheden van leerlingen te versterken.

ons onderwijs 2

Kinderen worden zich bewust van hun eigen gedrag en leren ook om hierin verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij maken we op onze school gebruik van de kanjerafspraken: we vertrouwen elkaar, we helpen elkaar, we hebben plezier, we werken samen en we doen mee. Je mag leren om jezelf te zijn!

Back To Top