skip to Main Content

Tussenschoolse opvang

Tijdens de grote pauze van 12.00 – 12.45 uur, blijven bijna alle kinderen op school. Er wordt gezamenlijk gegeten met de eigen juf of meester en daarna is er gelegenheid om te spelen, waarbij TSO-ouders toezicht houden. In groep 1 en 2 eten de ouders bij toerbeurt met de kinderen. Hiervoor wordt een rooster opgesteld.

Back To Top